پاورپوینت ازدواج سفید

پاورپوینت ازدواج سفید

پاورپوینت ازدواج سفید

پاورپوینت ازدواج سفید (هم خانگی)در 42اسلاید شامل عناوین زیر میباشد:

1-وقایع زمینه ساز انقلاب جنسی در آمریکا

2-نتایج انقلاب جنسی در غرب3-علایم و مشکلات بعد از انقلاب جنسی در آمریکا

4-بیماری های جنسی 5-بارداری دختران نوجوان6-کودکان بی سرپرست 7-هرزه نگاری8-سقط جنین9-خشونت و تجاوز جنسی10-عدم امنیت زنان11-هم خانگی در کشور های توسعه یافته ودر توسعه 12-عوامل پیش بینی کننده هم خانگی. ودر آخر مصاحبه با 21دختر و پسر که هم خانگی را تجربه کرده اند.